Byggeier kan enkelt gjøre miljøriktige valg

Fra venstre: Solceller og solfangere fra SGP Armatec AS.
Fra venstre: Solceller og solfangere fra SGP Armatec AS.

Byggeier kan enkelt gjøre miljøriktige valg

Byggebransjen, vår bransje, står for 40 % av Norges klimautslipp. Det er på tide at vi går i oss selv før vi forventer noe av andre.

Det skal bygges mange nye bygg, men realiteten er at de aller fleste byggene som kommer til å stå de neste tiårene allerede er bygget. Det må derfor gjøres noe med eksisterende så vel som nye bygg.

 

Hvorfor må byggeiere ta stilling til klimautslipp?
Verdens klimamålsettinger, som kort sagt innebærer å unngå global temperaturøkning utover 1,5-2 ℃ kan virke overveldende. Det innebærer en endring i vår måte å leve på, og vi må rett og slett stoppe overforbruket av jordens ressurser. Dessverre er det ikke konsensus blant verdens politikere om problemstillingen, ei heller i Norge, hvilket innebærer at myndigheters aksjoner blir for små og puslete. Vi har dårlig tid for det finnes ingen plan B eller klode B for oss. Kåre Willoch sa det så bra for et par år siden; «det er liten sannsynlighet for at huset ditt skal brenne ned, sannsynligvis aldri, men likevel forsikrer du deg mot det. Men selv om 98 % av verdens forskere er tydelige på at vi er i ferd med å «brenne» opp vår klode, er ikke villigheten til å forsikre vår fremtidige tilværelse på langt nær like stor». Hvorfor er det slik?

 

For menigmann og en hel bransje i et enkelt, lite land, i utkanten av verden, virker jo dette som et problemet noen andre må ordne opp i. Men om alle tenker sånn skjer det jo ingen verdens ting. Vi må alle gjøre noe, som individ og som bransje, og vi må gjøre det nå!

 

Det kan være vanskelig for en byggeier, liten som stor, å vite hva som er korrekt å gjøre uavhengig av om du skal bygge nytt eller gjøre eksisterende bygg mer miljøriktig. Det er hevet over enhver tvil at solen som energikilde er særdeles fornybar også de neste 1000 årene — så hvordan kan du utnytte dette til din fordel?

 

Det finnes mange muligheter for å utnytte denne energien, og vi deler inn i tre hoveddeler:

1. Solceller på tak og vegger som genererer strøm.
2. Solfangere på tak og vegger, som genererer oppvarmet vann (termisk energi).
3. Bergvarme, hvor man borer ned i bakken, legger ned rør og pumper opp konstant energi fra en solvarmet jordskorpe.

 

Det geniale her er at alle disse tre enkelt kan kombineres. Og det er for øvrig ikke bare varme vi kan trekke ut, det kan også benyttes for kjøling på varme sommerdager.

 

Søsterselskapene MuoviTech, SGP Armatec og Armaturjonsson tilbyr alle produkter du trenger for ovennevnte installasjoner:

  • MuoviTech legger ned røret i et borehull, og kobler alt sammen inn til veggen på bygget.
  • SGP Armatec leverer solfangere og kobler disse sammen med jordvarmen i en varmepumpe og tanker som akkumulerer denne termiske varmen. De leverer også solceller i kombinasjon med solfangerne, om du ønsker å generere strøm fra solen også.
  • Armaturjonsson tar varmen fra varmepumpen og sørger for at den blir distribuert til alle dine varmekilder i bygget, om det er gulvvarme, radiatorvarme eller vegg- eller takvarme.

 

Dette er sikkert dyrt, tenker du? Vel, hva er dyrt? 
Tilbakebetalingstiden for slike anlegg er nok noen år lenger enn med andre, enklere tiltak, men ikke mer enn at det er verdt det. I nær fremtid vil du ikke få finansiert et bygg om du ikke kan vise til at det er «grønt». Alt fra forsikringer til utleiepriser vil kunne bli påvirket av klassifiseringen til bygget og hvilke krav det oppfyller. Men kanskje aller viktigst; du vil gjøre et vesentlig bidrag for klodens fremtid ved å begrense det økologiske fotavtrykket. Du vil ikke lenger låne av dine barns fremtidige ressurser og velferd, og du vil kunne si at du er en del av løsningen — ikke problemet.  

 

Fakta:

MuoviTech er verdensledende innen innovative produkter og systemer for geoenergi, telekom og trykkledninger for vann.

SGP Armatec AS er en av landets eldste og ledende leverandører av utstyr til vannbåren varme og har et bredt spekter produkter som dekker alt fra små anlegg til store fjernvarmeanlegg.

Armaturjonsson AS er et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.

 

Jeg vil gjerne bli kontaktet for mer informasjon om bærekraftige løsninger: