Bærekraftige valg gir miljøriktige bygg

Økern Portal
Økern Portal

Bærekraftige valg gir miljøriktige bygg

Aktuelt

Erichsen & Horgen har på oppdrag fra Armaturjonsson sett nærmere på klimagassutslipp knyttet til valg av rørkvalitet i prosjektet Økern Portal.

Hotell, kontor og næringsbygg over 81 000 kvm
Dette er et kombinert hotell, kontor- og næringsbygg på totalt 81.000 kvm med planlagt ferdigstillelse i 2021. Erichsen & Horgen AS er rådgivende ingeniør for VVS-leveransen i prosjektet og har derfor oversikt over de tekniske systemene og BIM-modellen.

 

De tre scenarioene

I rapporten er det beregnet klimagassutslipp for tre scenarioer:

· "Konvensjonelt": Klimagassutslipp dersom prosjekterte Blue pipe- og Green pipe-rør byttes ut med konvensjonelle rørkvaliteter i metall.

· "Valgt": Klimagassutslipp for rørkvaliteter som er valgt i prosjektet og prosjektert i modellen.

· "Utvidet": Klimagassutslipp dersom Blue pipe og Green pipe benyttes i alle anleggsdeler hvor Armaturjonsson oppgir at de er egnet.

 

Konklusjon

Potensiell besparelse i klimagassutslipp i dette prosjektet er beregnet til 65 % dersom Aquatherm sine rør hadde vært benyttet i alle applikasjoner hvor disse er egnet. Basert på rørene som ble brukt i prosjektet ble den konkrete besparelsen på 17 %.

 

Naturlig nok vil klimagassutslippene knyttet til komfortkjøling være vesentlig høyere enn for sanitær og varme, og utgjør hele 70 % av de totale utslippene for plan 4. Hovedårsaken til dette er at rørdimensjonene for forbruksvann og varme er vesentlige mindre enn for kjølebaffelkursene. Type installasjoner som er relevant for et prosjekt vil derfor kunne påvirke klimagassutslippene i større eller mindre grad avhengig av hva det er behov for i bygget.

 

Merk likevel at det knyttet spørsmål til hvordan faktorer som gjenbruk, klamring, isolasjon og levetid påvirker klimagassutslippene i dette prosjekt. Spesielt sistnevnte er interessant. Dersom andre rørkvaliteter benyttes som ikke har en levetid tilsvarende Aquatherm sine 50-100 år, som representerer hele byggets levetid, må det også tas hensyn til at tallene for "Konvensjonelt" vil bli noe helt annet dersom installasjonen må utskiftes grunnet korrosjonsproblematikk eller annet.

 

For valgte rørtyper, beregningsmetoder og mer les rapporten i sin helhet.