Bærekraftige løsninger - ISO14001, svanemerke, EPD, økologiske fotavtrykk

Bærekraftige løsninger
Bærekraftige løsninger

Bærekraftige løsninger - ISO14001, svanemerke, EPD, økologiske fotavtrykk

Ernströmgruppens mange selskaper har en ambisjon om å overføre sunn drift til neste generasjon. Derfor står vårt miljøansvar høyt på dagsordenen. Hvert selskap innenfor Ernströmgruppen har som oppgave å sikre at den mulige negative miljøpåvirkningen minimeres. Samtidig, gjennom vår kompetanse og vårt sortiment, har vi mulighet til å hjelpe våre kunder i sitt miljøarbeid, og dermed bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor Parisavtalen

Armaturjonssons hovedmål er å være kvalitetsledende leverandør i vår bransje. Vi opererer etter retningslinjer som er satt sammen etter disse to standardene:

• NS EN ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystem
• NS EN ISO 14001:2015 - Miljøstyringssystem

 

Vi ønsker å fremme bruken av vannbåren varme, noe som gir energifleksibilitet og lav CO² belastning. I tillegg skal vi velge produkter som er minst mulig miljøbelastende.

 

Miljøhensyn tiltak internt

Noe av produksjonen av varer fra Armaturjonsson blir produsert i Norge, for å spare miljøet, samt bidra til arbeidsplasser. Produksjonen skjer i lokalmiljøet, og alle varer produsert i Norge er produsert med energi fra vannkraft. Det er heller ikke uten grunn at Armaturjonssons lokaler på Langhus blir oppvarmet av geotermisk varme. I alt vi driver med, søker vi produkter som er gjenbrukbare og som har lang levetid, som f.eks. kuplinger som kan brukes flere ganger. Både JRG Sanipex og JRG Sanipex MT er svanemerkede systemer som er godkjent for bruk i Nordic Swan Ecolabelled Buildings.

Aquatherm Green, Blue og Red pipe er nå på plass i Svanens Byggevareportal som LISTET. Det betyr at det er godkjent å benytte systemene i svanemerkede bygninger som hus, leiligheter, barnehager og skoler.

 

Velg produktene som ikke skader miljøet

Vi tilbyr flere produkter som er produsert på en miljøvennlig måte, eller som sparer miljøet for unødvendig forsøpling eller skade. Vårt rør-i-rør system, Sanipex, bidrar til å minske vannforbruket ved at det er full gjennomstrømning i vannrørene, slik at du ikke trenger å sløse i påvente av varmt vann. Aquatherms rørsystemer, green-, red-, og blue pipe er resirkulerbare. Spirotech bidrar til bedre energioverføring, og går man til innkjøp av en smarthusløsning så kan man senke energiforbruket med inntil 30 %.

 

Tenk på fremtiden!
Målet er å redusere vår samlede miljøpåvirkning for neste generasjon! Plastrør som brukes i byggesystemer for distribusjon av vann-, kjøle-, varme- og sprinklersystemer har økt betydelig på landsbasis de siste 20 årene. Produktutviklingen har gått fort, og i dag oppfyller Armaturjonssons rørsystem de strengeste regulatoriske kravene. Den største fordelen over metallrør er selvsagt at plastrørene ikke korroderer, og har derfor en betydelig bedre levetid. For kulde og varme kan polypropylenrørene (PP) til Armaturjonsson også brukes, disse har ingen negative miljøpåvirkninger i sin levetid. Vi har også levert alle våre rørsystemer til prosjekter bygget i henhold til de strenge kravene til BREEAM-NOR Outstanding Building.

 

Våre kunder, ansatte og eiere skal være tilfreds med vår organisasjon. Et fokus på miljø skal være en sentral del i vårt arbeid, og vi skal hele tiden søke etter muligheter for kontinuerlig forbedringer.

FLERE NYHETER

 • JRG Sanipex MT er offisielt godkjent som Greenbuildings produkter

  JRG Sanipex MT er offisielt godkjent som Greenbuildings produkter

  JRG Sanipex MT er det første rørsystemet som er offisielt godkjent som Greenbuildings produkter.

  Les mer
 • Ernströmgruppen miljøklassifiserer sine egne selskap

  Ernströmgruppen miljøklassifiserer sine egne selskap

  Ernströmgruppen miljøklassifiserer sine egne selskap

  Hos Ernströmgruppen, som eier 25 små selskaper i ulike bransjer, hadde bærekraftighetsprogrammer havnet litt bak, av den enkle grunn at det var ingen åpenbare miljøverstinger i porteføljen. Men nå er det tatt litt mer hånd om saken. Da administrerende direktør Pontus Cornelius startet sitt arbeid, var hans første handling å kontakte andre forretningsaktører for å finne ut hvilke verktøy som var tilgjengelige for enkelt å miljøklassifisere små og mellomstore bedrifter. Han ble fortalt at det var løsninger, men at de som eide dem ikke ville la ham bruke dem.

  Les mer
  Ernströmgruppen AB
 • Nytt Produktsertifikat fra SINTEF

  Nytt Produktsertifikat fra SINTEF

  Aktuelt

  Aquatherm green pipe har fått SINTEF-godkjenning

  Les mer
 • Spirotech sikrer vannkvaliteten

  Spirotech sikrer vannkvaliteten

  Aktuelt

  Armaturjonsson har alltid vært opptatt av at høy vannkvalitet har stor betydning for levetiden til et tappevannsanlegg. Med Spirotech på laget er kvaliteten trygget også for varme- og kjøleanlegg.

  Les mer
  Daglig leder i ElektroPluss AS, Halvor Langkaas, sier at erfaringene med Spirotech er svært gode. – Våre rørleggere gir tilbakemeldinger om at det er enkelt å utføre service på produktene.