Armaturjonsson AS tar digitalisering på alvor

Sømløs integrasjon mellom Visma Business og NRF-databasen
Sømløs integrasjon mellom Visma Business og NRF-databasen

Armaturjonsson AS tar digitalisering på alvor

Armaturjonsson har en organisasjon som stadig leter etter å jobbe litt smartere for hver dag, og tar i bruk alle mulige digitale løsninger for å jobbe så rasjonelt og produktivt som mulig. Beviset for at dette oppnås synes i en stadig vekst i omsetningen med samme eller færre antall ansatte.

Nå var tiden kommet til å automatisere informasjonslogistikken mellom bedriftens ERP-system, Visma Business, og bransjens varedatabase, NRF.
- «Dette har vært et stort tidsbesparende grep for vår logistikkavdeling som slipper å oppdatere informasjon på flere forskjellige steder. Vi trenger nå ikke å redigere excelfiler som skal lastes opp, all jobben gjøres rett i Visma, hvor det hver kveld rundt kl. 20 går en oppdatering mot NRF sin database.» forteller logistikkmedarbeider Elisabeth Frøland i Armaturjonsson. Videre konstaterer hun at det også reduserer eventuelle feilkilder, fordi Armaturjonsson nå trenger kun å oppdatere ett sted.

NRF synes det er veldig fint at Armaturjonsson har tatt denne investeringen og satt opp denne koblingen. De synes det er et godt eksempel for andre å etterfølge, fordi det sparer tid og ergrelser. De har lenge ønsket at leverandører skal gå over til sømløs integrasjon av all produktinformasjon. NRF kan sette opp en hvilken som helst løsning, alt kan ordnes.

-«Det var litt nybrottsarbeid fordi ingen har benyttet seg av denne muligheten mot NRF Databasen tidligere. NRF Databasen er klargjort for elektronisk datautveksling, men integrasjon mot brukersystemet må settes opp. Det er flott at Armaturjonsson tar posisjon og leder an» uttrykker Terje Røising, NRFs daglige leder.

Vi vet nå at informasjonen går smertefritt over til NRF, og at informasjonen er riktig og lik i begge ender. Arbeidsmessig blir det det samme for NRF, mens leverandørsiden vil spare masse tid. Vi er garantert å ha samme informasjon, det er det viktigste for NRF. Leverandøren har ansvaret for informasjonen i databasen, og jo flere oppgaver og trinn denne må gjennom, jo mer kan feil oppstå.

For NRF er det viktig at informasjonen er av høyeste kvalitet. Og i tillegg til all lovpålagt informasjon har NRF de senere årene også lagt til rette for å legge ut både videoer, miljømerkede produkter, BIM-objekter etc.