Aktuelt

Produktkatalogen 2019

Aktuelt

Produktkatalogen for 2019 er her!

Les mer
Sanipex rør-i-rør og fordelerskap

Vannskadesikre løsninger

Kuplingsteknikk, Legionella og automatiske vannstoppere

Når det monteres nye kjøkken og bad i dag er det viktig å følge de tekniske kravene som stilles til byggverk (TEK17), om utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for monterte sanitæranlegg. Velger man smarte løsninger vil det være både tids- og pengebesparende over tid!

Les mer
Bildet viser et Hycleen automasjonssystem.

Hygiene i vannsystemer

God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser. Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker, som i verste fall kan føre til dødsfall.

Les mer
Bærekraftige løsninger

Bærekraftige løsninger - ISO14001, svanemerke, EPD, økologiske fotavtrykk

Ernströmgruppens mange selskaper har en ambisjon om å overføre sunn drift til neste generasjon. Derfor står vårt miljøansvar høyt på dagsordenen. Hvert selskap innenfor Ernströmgruppen har som oppgave å sikre at den mulige negative miljøpåvirkningen minimeres. Samtidig, gjennom vår kompetanse og vårt sortiment, har vi mulighet til å hjelpe våre kunder i sitt miljøarbeid, og dermed bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor Parisavtalen

Les mer
Arjonfloor gulvvarmesystem installeres på Harstad barneskole.

Tekniske installasjoner må bli en del av klimaløsningen

Aktuelt

Skal byggebransjen bli mer bærekraftig må de tekniske installasjonene få en mye større plass i regnestykket.

Les mer
Lars Erik Trønnes

Ny distrikstansvarlig Hedmark og Oppland

Nyansatt

Pressemelding

Les mer