JRG Sanipex

Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken og vaskerom

JRG Sanipex er det orginale rør-i-rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc. Selve vannrøret er i PEX (kryssforbundet polyetylen), mens ytterrøret er i PE. Våre rør kan kjennetegnes ved svarte ytterrør. Systemet er testet og godkjent i.h.t. Nordtest-metoden som er en felles test utarbeidet av forskningsinstitusjoner i de nordiske landene. I Norge er det bl.a. Sintef Byggforsk som tester og utsteder godkjennelsen.
JRG Sanipex er det mest komplette systemet på markedet med over 300 deler. Dette gjør det mulig å bygge like vannskadesikre systemer i de aller fleste bygningstekniske løsningene.
Hovedbestanddelene i systemer er rør, koblinger, fordelere, veggbokser og distribusjonsskap. Rørene leveres i følgende dimensjoner (innerrør/ytterrør): Ø12/Ø18, Ø16/Ø25, Ø20/Ø28 og Ø25/Ø34.

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (TG2464). På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte RIR-system.

Koblinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomløp uten innsnevringer. Dette for å redusere risikoen for strømningsstøy. Koblingene skal også være av en slik utførelse at de eliminerer muligheten for dannelse av vannlommer. Dette for å redusere risikoen for legionella i systemet. Videre skal koblingene være tilpasset Pex-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at koblingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens vårtomsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur               95°C

Maks driftstemperatur       70°C

Trykklasse                        PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våt sone skal systemets membran benyttes. I veggbokser i tørr sone skal skumplastplugg benyttes for å hindre lekkasje mot gulv.

Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk.

Maks rørlengde bør ikke overstige 10m. Rør skal klamres hver 1m og det skal benyttes 3 klammer på hver 90 graders bøy. Det bør være maks 4 stk 90 graders bøyer på hver rørlengde.

Det skal benyttes spikeravvisere der det er fare for gjennomhulling av rør. Varerør skal beskyttes mot skarpe kanter på stålstendere etc.

Håndbok for JRG Sanipex

Back to top